Kira Alacaklarının İcra Yoluyla Tahsili ve Tahliye Hakkında Genel Bilgiler

  • Anasayfa
  • /
  • Kira Hukuku
  • /
  • Kira Alacaklarının İcra Yoluyla Tahsili ve Tahliye Hakkında Genel Bilgiler
Kira Alacaklarının İcra Yoluyla Tahsili ve Tahliye Hakkında Genel Bilgiler
Kira Hukuku
Kira Alacaklarının İcra Yoluyla Tahsili ve Tahliye Hakkında Genel Bilgiler

Kira alacaklarının icra yoluyla tahsili ve tahliye nedir, nasıl yapılır?

Bu yazı içeriğinde kira alacaklarının icra yoluyla tahsili ve tahliye hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Günümüzde ödenmeyen kira alacakları, kira alacaklısı için büyük sorun yaratmaktadır. Kira borçlusunun kira alacağını ödememesi halinde kira alacaklısı mecbur kaldığı için tercihen bu konuda uzman bir avukat vasıtası ile alacağını tahsil ve taşınmazın tahliyesi yoluna gitmeyi tercih etmektedir.

Ancak bu durum kira alacağının takibi ve tahsili için zorunlu olmayıp kira alacaklısı avukatsız olarak da süreci bizzat takip edebilecektir. Ödenmeyen kira alacaklarının tahsili, aynı zamanda gayrimenkulün tahliyesi sebebi de oluşturabilecektir. Buna ilişkin bir icra takibinin başlatılabilmesi için kira sözleşmesinin yazılı olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Kira akdi sözlü şekilde de yapılmış olabilir.

Ödenmeyen kira alacaklarının icra yoluyla tahsili ve tahliye süreci, borçluya karşı bu hususta icra müdürlüğü kanalı ile bir ödeme emri gönderilmesi suretiyle başlatılır. Kira borçlusuna, ödeme emrine karşı yedi gün içinde itiraz edebileceği ve otuz gün içinde kira borcunu ödemesi gerektiği ihtarında bulunulur. İtiraz süresi altı aydan kısa kira sözleşmelerinde üç gün, ödeme süresi ise hasılat kiralarında altmış gündür.

Ödenmeyen kira alacakları nedeniyle kendisine gönderilen bu ödeme emrine kiracı tarafından herhangi bir itirazda bulunulmaması ve süresi içinde icra takibine konu kira bedellerinin ödenmemesi halinde takip kesinleşir. Sözlü bir kira akdine ilişkin başlatılan icra takibi açısından kiracının süresinde takibe itiraz etmemesi, kira akdini ve kira bedellerini kabul anlamına gelecektir.

Kiracı tarafından süresi içerisinde yukarıda açıklanan icra takibine itiraz etmesi halinde ise icra takibi durur. Bu halde kira alacaklısı, icra mahkemesine başvurmak suretiyle itirazın kaldırılmasını ve taşınmazın tahliyesine karar verilmesini talep etmelidir.

Kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahliye davası nasıl açılır, süreç nasıl işler?

Yukarıda açıklandığı üzere borçlu tarafından kendisine gönderilen ödeme emrine itiraz edilmemesi ve kira borcunun ödenmemesi halinde icra takibi kesinleşir. İcra takibinin kesinleşmesi, alacaklı veya avukatına icra mahkemesine başvurarak kira bedelleri ödenmeyen taşınmazın tahliyesini talep etme imkanı verir. Bu süreç, İcra İflas Kanunu 269-276 maddeleri arasında açıklanmıştır. Otuz günlük (hasılat kiralarında altmış gün) ödeme süresi içerisinde kiracı tarafından kira bedellerinin ödenmesi durumunda tahliye talep edilemez.

Yukarıda açıklandığı gibi, otuz günlük (hasılat kiralarında altmış gün) ödeme süresi içerisinde kira bedellerinin ödenmemesi durumunda kira alacaklısı, icra mahkemesinden taşınmazın tahliyesini talep edebilecektir.

Açıklamış olduğumuz sürelerin geçmesinden sonra ödeme yapılması ise durumu değiştirmez, kira alacaklısı, kendisi veya avukatı yine de tahliye talebinde bulunabilir. Bunun için kira alacaklısı, bizzat kendisi ya da vekili (avukatı) ile icra mahkemesinde dava açarak taşınmazın tahliyesi talebinde bulunur. Bu durumda icra mahkemesi tarafından taşınmazın tahliyesine karar verilebilecektir. Kiracı tarafından takibin dayanaksız ve haksız şekilde itiraz üzerine durdurulması durumunda ise kiracı aleyhine alacağın yüzde yirmisinden az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilecektir.

İcra İflas Yasası 269/C maddesi üçüncü fıkrası hükmüne göre icra mahkemesi tarafından verilen tahliye kararının infazı için kesinleşmesi beklenmez. Bunun için icra mahkemesi tarafından verilen kararın kiracıya (borçluya) tefhimi veya tebliği tarihinden itibaren on günlük sürenin geçmiş olması yeterlidir. Bu sürenin sona ermesi ile birlikte kira alacaklısı veya vekili, mahkeme kararını icra müdürlüğüne sunarak tahliyenin gerçekleştirilmesi talebinde bulunur.

Kira alacaklarının icra yoluyla tahsili ve tahliye avukat istanbul

Ödenmeyen kira bedellerinin tahsili ve tahliye talepleriniz ile ilgili olarak hukuk ofisimize ait 08504201155 numaralı hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Önceki
Sonraki