Kanun Yararına Bozma Olağanüstü Kanun Yolu Hakkında Genel Bilgiler

Kanun Yararına Bozma Olağanüstü Kanun Yolu Hakkında Genel Bilgiler
Ceza Muhakemesi Hukuku
Kanun Yararına Bozma Olağanüstü Kanun Yolu Hakkında Genel Bilgiler

Kanun yararına bozma nedir?

Yazımız içeriğinde ceza hukukunda kanun yararına bozma olağanüstü kanun yolu hakkında genel bilgilere yer vereceğiz. Ceza Muhakemesi Kanunu 309. maddesinde düzenlenmiş olan bu kanun yolu, ceza muhakemesi hukukunda olağanüstü kanun yolları arasında yer almaktadır.

Buna göre hakim ya da mahkeme tarafından verilen ve istinaf ya da temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümde hukuka aykırılık bulunması durumunda bunu öğrenen Adalet Bakanlığı, o karar veya hükmün Yargıtay tarafından bozulması istemini, yasal nedenlerini de belirterek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bildirebilecektir.

Usul nasıl işler?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bu nedenleri aynen yazarak karar ya da hükmün bozulması istemini içeren yazısını Yargıtayın ilgili ceza dairesine verir.

Yargıtayın ceza dairesi, ileri sürülen hükmün bozulması nedenlerini yerinde görmesi halinde, karar veya hükmü kanun yararına bozar.

Kanun yararına bozma nedenleri

a) Ceza Muhakemesi Kanunu 223. maddesinde tanımlanan ve davanın esasını çözmeyen bir karara ilişkin ise, kararı veren hakim veya mahkeme, gerekli inceleme ve araştırma sonucunda yeniden karar verir.

b) Mahkumiyete ilişkin hükmün, davanın esasını çözmeyen yönüne ya da savunma hakkını kaldırma veya kısıtlama sonucunu doğuran usul işlemlerine ilişkinse, kararı veren hakim veya mahkemece yeniden yapılacak yargılama sonucuna göre gereken hüküm verilir. Bu hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz.

c) Davanın esasını çözüp de mahkumiyet haricindeki hükümlere ilişkin ise, aleyhe sonuç doğurmaz ve yeniden yargılamayı gerektirmez.

d) Hükümlünün cezasının kaldırılmasını gerektiriyorsa cezanın kaldırılmasına, daha hafif bir cezanın verilmesini gerektiriyor ise bu hafif cezaya Yargıtay ceza dairesi doğrudan hükmeder.

Bu madde uyarınca verilen bozma kararına karşı direnilemez.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kanun yararına başvurusu

Yukarıda açıklamış olduğumuz Ceza Muhakemesi Kanunu 309. maddesinde açıklanan yetki;

  • Aynı maddenin dördüncü fıkrası (d) bendindeki hallere özgü olmak üzere,
  • Ve kanun yararına olarak re’sen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından da

kullanılabilir.

Yasanın 309. uncu maddesi gereğince Adalet Bakanlığı tarafından başvurulduğunda bu yetki, artık Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kullanılamayacaktır.

Kanun yararına bozma avukat istanbul

Kanun yararına bozma avukat istanbul ile tüm hukuki danışmanlık ve her türlü hukuki destek talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı iletişim hattımızı arayarak bize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki