İtirazın Kaldırılması Dilekçesi

İtirazın Kaldırılması Dilekçesi
Dilekçeler
İtirazın Kaldırılması Dilekçesi
İtirazın Kaldırılması Dilekçesi YAZDIRMAK İÇİN: 
Aşağıdaki formu doldurmanız yeterlidir. Yalnızca 3 adımda tüm dilekçelerinizi interaktif olarak yazdırabilir, dilekçeniz yazılırken izleyebilir, gerekli ekleme ve düzeltmeleri yaptırabilirsiniz.
1

Formu doldurun ve sizinle iletişime geçilmesini bekleyin
2

Dilekçe yazdırma bedelini ödeyerek dilediğiniz gün ve saate randevunuzu alın
3

Randevu gün ve saatinde dilekçenizin yazılmasını bilgisayarınızın başından takip edebilir, gerekli ekleme ve düzeltmeleri yaptırabilir, tamamlandığında vereceğiniz onay ile dilekçenizin e-posta adresinize gönderilmesini sağlayabilirsiniz

İletişim formunu doldurarak “Gönder” butonuna bastıktan sonra talebiniz bize ulaşır. Ofisimiz tarafından sizinle iletişime geçilerek, bilgilendirme ve ödeme aşamasının ardından vereceğiniz onay ve alacağınız randevu ile, dilediğiniz saatte, bilgisayarınızın başından hiç kalkmadan “Google Documents” sistemi kullanılarak Avukatlarımız ile interaktif ve karşılıklı şekilde dilekçenizin yazılmasını canlı olarak takip ve kontrol edebilirsiniz.

Aynı zamanda dilekçenizin yazıldığı esnada, gereken yerlere ekleme, çıkarma ve düzeltmeler yapılması konusunda uyarılarda bulunabilir, dilekçenizin tarafınızca onaylanması ile birlikte elektronik posta adresinize gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Hemen başlamak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.İtirazın kaldırılması dilekçesi nedir?

Yazımızda itirazın kaldırılması dilekçesi ile ilgili genel açıklamalara yer vereceğiz. İlamsız takipte borçlu, alacaklı tarafından kendisine gönderilen ödeme emrine karşı yedi gün içinde itiraz edebilmektedir. İtiraz halinde icra takibi durur. Bu takdirde alacaklı isterse icra mahkemesine başvuru yaparak itirazın kaldırılması talebinde bulunabilir. Alacağı İcra İflas Kanunu 68, 68-a maddesindeki belgelerden birine bağlı bulunmayan alacaklı, icra mahkemesinden itirazın kaldırılması talebinde bulunamaz ancak itirazın iptali davası açabilir.

Mahkemeye yapılacak itirazın kaldırılması talebi bir dava olmayıp ilamsız icra prosedürü dahilinde borçlunun borcu bulunup bulunmadığının tespiti için getirilmiş olan bir yoldur. İcra mahkemesi tarafından yapılacak değerlendirme bu yolda itirazın iptali davasına göre daha sınırlı şekilde yapılmaktadır. Ayrıca tanık ve yemin deliline dayanılmayan inceleme prosedürü açısından verilen kararların maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmeyeceğini söylemek yanlış olmaz.

İtirazın kaldırılması başvuru süresi nedir?

İtirazın kaldırılması dilekçesi açısından başvuru süresi kanunen altı ay olarak belirlenmiştir. Bunun anlamı, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren başlayacak altı aylık süre içinde itirazın kaldırılması talebinde bulunabilecektir. Bu sürenin geçirilmesi durumunda ise alacaklı aynı alacak nedeni ile yeniden ilamsız icra yolu ile takip yapamayacaktır. Borçlu tarafından itirazını varit gösterecek hiçbir belge ibraz olunamaması durumunda icra mahkemesi tarafından itirazın kaldırılmasına karar verilir.

İtiraz birinci fıkrada gösterilen senet veya makbuz yahut belgeye müstenit ise itirazın kaldırılması talebi reddolunur.

Belge üzerindeki imzanın alacaklıya ait bulunması

Borçlu tarafından gösterilen belge altındaki imzanın alacaklı tarafından inkar edilmesi durumunda hakim, İİK 68/a maddesinde yazılı usule göre yaptığı inceleme sonucunda imzanın alacaklıya ait olduğunu tespit etmesi durumunda alacaklının itirazın kaldırılması talebini reddeder ve alacaklıyı bu belgeye karşılık gelen değer yahut miktarın yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Alacaklının genel mahkemede dava açması halinde ise bu para cezasının infazı dava sonuna kadar ertelenir ve alacaklının bu davada alacağı ve imzanın kendisine ait olmadığını ispat etmesi durumunda bu ceza kaldırılır.

Alacaklının duruşmada bizzat bulunmaması ve belge üzerindeki imzanın vekilince reddolunması durumunda vekil tarafından takip eden celsede müvekkilini imza tatbikatı için hazır bulundurması ya da masraflarını vermek suretiyle davetiye tebliğ ettirmesi gerekmektedir. Bu durumda yasa uyarınca kabul edilecek ölçüde bir mazereti bulunmaksızın gelmeyen alacaklı, borçlunun dayandığı ödeme belgesi üzerinde yazılı miktar hakkında itirazın kaldırılması talebinden vazgeçmiş sayılacaktır.

İtirazın kaldırılmasında tazminat

İtirazın kaldırılması isteminin esasa ilişkin nedenlerle;

  • Kabulüne karar verilmesi durumunda borçlu,
  • Talebin aynı nedenlerle reddine karar verilmesi halinde ise alacaklı,

diğer tarafın talebi üzerine yüzde yirmiden az olmamak kaydı ile tazminat ödemeye mahkum edilir. Borçlunun;

  • Menfi tespit ve istirdat davası açması durumunda,
  • Yahut alacaklının genel mahkemede dava açması halinde,

hükmolunan tazminatın tahsili dava sonuna kadar ertelenir. Bu halde dava lehine sonuçlanan taraf için, daha önce hükmedilmiş olan tazminatın kaldırılmasına karar verilir.

İtirazın kaldırılması dilekçesi avukatı istanbul

İtirazın kaldırılması dilekçesi avukatı istanbul ve itirazın kaldırılması davaları ile ilgili tüm hukuki destek talepleriniz için hukuk ofisimiz 08504201155 numaralı iletişim hattımızdan iletişime geçebilirsiniz.

Önceki
Sonraki