Halkı Askerlikten Soğutma Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Halkı Askerlikten Soğutma Suçu Hakkında Genel Bilgiler
Ceza Hukuku
Halkı Askerlikten Soğutma Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Halkı askerlikten soğutma suçu nedir, halkı askerlikten soğutma suçunun cezası nedir?

Halkı askerlikten soğutma suçu, TCK 318. maddesinde, Milli Savunmaya Karşı Suçlar başlığı altında açıklanmıştır. Buna göre; Askerlik hizmetini yapanları firara sevk edecek veya askerlik hizmetine katılacak olanları bu hizmeti yapmaktan vazgeçirecek şekilde teşvik veya telkinde bulunan kişi hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Madde metninde 6459 Sayılı İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişiklik yapılmıştır.

Değişiklik gerekçesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, halkı askerlikten soğutma suçuna ilişkin vermiş olduğu kararlarında, maddenin ifade özgürlüğünü ihlal edecek şekilde düzenlendiğini belirttiği açıklanmış, bu şekilde yapılan düzenleme ile, suçun unsurunun “askerlik hizmetini yapanları firara sevk edecek veya askerlik hizmetine katılacak olanları bu hizmeti yapmaktan vazgeçirecek şekilde teşvik ve telkinde bulunmak” şeklinde yeniden belirlendiği ifade edilmiştir.

Halkı askerlikten soğutma suçunun basın ve yayın yolu ile işlenmesi

TCK 318/2 maddesi uyarınca fiilin, basın ve yayın yolu ile işlenmesi cezanın yarı oranında artırılması sebebidir.

Halkı askerlikten soğutma suçu zamanaşımı

Bu suç için dava zamanaşımı süresi TCK 66. maddesi uyarınca sekiz yıldır.

Görevli mahkeme

Bu suç için görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Örnek Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

9. Ceza Dairesi

Esas No: 2010/9516 Karar No: 2012/2305

Karar Tarihi: 22.02.2012

HALKI ASKERLİKTEN SOĞUTMA SUÇU – DERNEK ÜYESİ OLAN SANIĞIN YAPTIĞI KONUŞMANIN BÜTÜN OLARAK ELE ALINIP DEĞERLENDİRİLMESİ – İFADELERİN İFADE HÜRRİYETİNİN KULLANILMASI KAPSAMINDA KALDIĞI

ÖZET: İnsan Hakları Derneği İ… şubesi üyesi olan sanığın olay tarihinde yaptığı konuşma bir bütün olarak ele alınıp değerlendirildiğinde; ifade hürriyetinin kullanılması kapsamında kaldığı ve eylemin halkı askerlikten soğutma suçunu oluşturmadığı gözetilerek yüklenen suçtan beraati gerekir. (AİHS m. 10) (2709 S. K. m. 26) (647 S. K. m. 4, 6) (765 S. K. m. 72, 155, 165) (5237 S. K. m. 318) (5271 S. K. m. 231)

Dava ve Karar: Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanık hakkında verilen 1 ay 20 gün hapis cezasının 647 sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince adli para cezasına çevrilmiş olması karşısında hükmün temyiz kabiliyeti olduğu belirlenmekle temyiz dilekçesinin reddine dair karar kaldırılarak yapılan incelemede; İnsan Hakları Derneği İstanbul şubesi üyesi olan sanığın olay tarihinde yaptığı konuşma bir bütün olarak ele alınıp değerlendirildiğinde; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 26. ve Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmenin 10. maddelerinde öngörülen ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları ile de desteklenen ifade hürriyetinin kullanılması kapsamında kaldığı ve eylemin halkı askerlikten soğutma suçunu oluşturmadığı gözetilerek yüklenen suçtan beraati yerine, yazılı gerekçeyle mahkumiyetine karar verilmesi,

Sonuç: Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 22.02.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Halkı askerlikten soğutma suçu avukat istanbul

Hukuki danışmanlık ve talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık ofisimize 08504201155 numaralı hattımızı arayarak ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki