Askeri Komutanlıkların Gaspı Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Askeri Komutanlıkların Gaspı Suçu Hakkında Genel Bilgiler
Ceza Hukuku
Askeri Komutanlıkların Gaspı Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Askeri komutanlıkların gaspı suçu nedir, askeri komutanlıkların gasbı suçunun cezası nedir?

Bu yazı içeriğinde askeri komutanlıkların gaspı suçu hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Suç, TCK 317. maddesinde Milli Savunmaya Karşı Suçlar başlığı altında açıklanmıştır. Buna göre; Kanunen yetkili olmadığı halde ya da Devlet tarafından memur edilmedikleri halde;

  • Bir asker kıtası,
  • Donanması,
  • Savaş gemisi,
  • Savaş hava filosu,
  • Kale,
  • Müstahkem mevki, askeri üssün veya tesisin, limanın veya şehrin

komutasını alanlara müebbet hapis cezası verilir.

Kanunen yetkili olmaları veya Devlet tarafından görevlendirilmeleri suretiyle yukarıda açıklamış olduğumuz yerlerin komutanı olup da, yetkili makamlarca komutanlığı terk etmeleri için verilen emirlere uymayanlara da aynı ceza verilir.

Türk Ceza Kanunu Altıncı Bölümünde “Milli Savunmaya Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenen suçlar (TCK madde 317 ila 325) Anayasanın 14. maddesi kapsamında değerlendirilmelidir. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 14. maddesi içeriğine aşağıda yer verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 14

Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.

Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete ya da kişilere, Anayasa ile tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.

Ayrıca Anayasanın 14. maddesinde bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyidelerin, kanunla düzenleneceği açıklanmıştır.

TCK 317. Maddesi Yasa gerekçesi

Düzenleme ile, madde metninde gösterilen yerlerin komutanlıklarını yetkisiz gasbedenler veya makamların emir ve izni ile işgal ettikleri komutanlıkları terk etmeleri için verilen emirlere uymayanlar cezalandırılmakta ve böylece memuriyetin gaspı suçları açısından özel bir hali kabul etmiş bulunmaktadır. Ancak bu durumda milli savunma bakımından özel ve vahim tehlike meydana geleceğinden işaretle suçun, “Milli Savunmaya Karşı Suçlar” bölümüne dahil edildiği yasa gerekçesinde açıklanmıştır. Böylece söz konusu suç ile korunan hukuki yarar, ülke savunmasıdır.

Askeri komutanlıkların gaspı suçu zamanaşımı

Bu suç için dava zamanaşımı, TCK 66. maddesi uyarınca yirmi beş yıldır.

Görevli mahkeme

Bu suç için yargılama yapmaya görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi’dir.

Askeri komutanlıkların gaspı suçu avukatı istanbul

Tüm hukuki danışmanlık ve talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı hattımızdan hukuk ofisimize ulaşabilirsiniz.

 

Önceki
Sonraki