Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu Hakkında

Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu Hakkında
Ceza Hukuku
Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu Hakkında

Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu nedir, suçun cezası nedir?

Bu makalemizde halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Suç, TCK 213. maddesinde Kamu Barışına Karşı Suçlar başlığı altında açıklanmıştır. Buna göre; Halk arasında endişe, korku ve panik yaratma amacı ile hayat, sağlık, vücut ya da cinsel dokunulmazlık veya malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Aynı yasa maddesi uyarınca suçun silahla işlenmesi durumunda, kişiye verilecek ceza, kullanılan silahın niteliğine göre yarı oranına kadar artırılabilecektir.

Yasa gerekçesi uyarınca; Düzenleme ile ülke sınırları içerisinde yaşayan halkın hayatı, sağlığı, vücut – cinsel dokunulmazlığı ya da malvarlığı ile tehdit edilmesinin, suç haline getirildiği açıklanmıştır.

Suçun oluşması için belirli kişi veya kişilerin değil belirsiz kişilerden oluşan kitlelerin tehdide muhatap olması aranır. Tehdidin halkın hayatı, sağlığı, vücut veya cinsel dokunulmazlığı ya da malvarlığı açısından korku, endişe veya panik meydana getirmek amacıyla yapılmış olması gerekir. Endişe, korku ve panik kelimeleri, halkta meydana gelecek telaş halinin değişik seviyelerde olabileceğini ifade amacıyla kullanılmıştır. Suçun oluşması bakımından bu hallerin fiilen gerçekleşmiş olması aranmaz. Tehdidin objektif olarak böyle bir duruma sebebiyet verecek nitelikte olması yeterlidir.

Fiilin silahla işlenmesi, silahın niteliği de dikkate alınarak suçun ağırlaştırıcı sebebi olarak düzenlenmiştir.

Zamanaşımı

Suçun temel hali açısından dava zamanaşımı süresi sekiz yıldır.

Görevli mahkeme

Bu suç için yargılama yapmaya görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Temyiz

Suç, 17.10.2019 kabul tarihli, 7188 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 29. maddesi ve bu vesile ile CMK 286. maddesine eklenen fıkra ile temyiz kapsamına alınmış olup bu suç nedeniyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları temyiz edilebilecektir.

Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu avukat istanbul

Bu suç ve diğer tüm suç tipleri ile ilgili hukuki danışmanlık ve talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı hattımızdan hukuk ofisimize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki