Etiler Boşanma Avukatı

Etiler Boşanma Avukatı
Aile Hukuku
Etiler Boşanma Avukatı

Etiler boşanma avukatı

Yazımızda Etiler boşanma avukatı ve boşanma davaları hakkında genel detaylara yer vermeye çalışacağız. Anlaşmalı ve çekişmeli olarak iki ayrı kategoride değerlendirebileceğimiz boşanma davaları, aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların da başında yer alır.

Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması olarak kısaca tanımlanabilecek boşanmada taraflar öncelikle anlaşmalı boşanma yolunu tercih etmektedir. Çekişmeli boşanma ise, boşanmanın anlaşmalı şekilde çözümlenemediği durumlarda bir başka alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davaları

Boşanmanın daha basit, medeni ve hesaplı bir şekilde sona erdirilmesi niyetinde olan taraflarca uygulamada anlaşmalı boşanma daha sık tercih edilen bir kurumdur. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar boşanmanın maddi ve hukuki sonuçları konusunda anlaşarak bunu bir anlaşmalı boşanma protokolü ile kayıt altına almak suretiyle boşanma hususunda bir karar verebilmesi için aile mahkemesine başvurur.

Ödenecek nafaka ve tazminat miktarı, müşterek çocukların durumu, mal paylaşımı gibi önemli konuları içeren anlaşmalı boşanma protokolünün bir avukatın yardımı ile hazırlanması genelde tavsiye edilen bir durumdur. Zira izlenecek bu yol, boşanma ile yeni bir sayfa açmak isteyen taraflar açısından da daha en başında hataya düşülmemesi açısından önemlidir.

Anlaşmalı boşanmanın gündeme gelebilmesi için aranan ilk ve en önemli şart, tarafların en az bir yıl süreyle evli kalmış bulunmasıdır. Evliliğin en az bir yıl sürmediği durumlarda anlaşmalı boşanma mümkün değildir.

Çekişmeli boşanma davaları

Anlaşmalı boşanma konusunda bir fikir birliğine varılamaması, taraflar açısından çekişmeli boşanma sürecinin de takibini zorunlu olarak beraberinde getirmektedir. Bu durumda kusurlu olduğunu kabul etmeyen taraflar açısından nafaka, tazminat, velayet gibi anlaşmazlıklar mahkeme önünde çözümlenerek karara bağlanır. Bu halde boşanma sebepleri, dava dosyasına sunulacak deliller, tanıklar önem taşır.

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibinde bir avukatın yardımının alınması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bununla birlikte boşanmanın taraflarının geleceğine sirayet edebilecek bu derece önemli bir konuda bir avukatın yardımının alınması önem taşır.

Çekişmeli boşanma davalarında tarafları, anlaşmalı boşanma davalarına göre daha uzun bir yargılama süreci beklemektedir. Bu aşamada hukuki yardım alınarak konunun takip edilmesi daha da önem taşımaktadır. Hukuk ofisimiz her iki durumda da anlaşmalı ve çekişmeli boşanma konusunda hizmetler vermektedir.

Etiler boşanma avukatı konusunda nasıl hukuki destek ve avukatlık hizmeti alabilirim?

Etiler boşanma avukatı, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma konularında hukuk ofisimizle iletişim kurmak ve hukuki destek talebinde bulunmak için 08504201155 numaralı iletişim hattımızı kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki