Büyükçekmece Boşanma Avukatı

Büyükçekmece Boşanma Avukatı
Aile Hukuku
Büyükçekmece Boşanma Avukatı

Büyükçekmece Boşanma Avukatı

Hukuk ofisimiz Türkiye genelinde boşanma, velayet, nafaka ve tazminat davaları konularında hizmet vermekte olup bu yazı içeriğinde Büyükçekmece boşanma avukatı ve boşanma hususunda genel bilgilere yer verilecektir. Açıklamalarımız genel bilgi kapsamında olup detaylı bilgi ve hukuki danışmanlık taleplerinizle ilgili olarak hukuk ofisimizle iletişim kurmanız rica olunur.

Boşanma davası dendiğinde akla gelen ilk şey boşanma avukatı olup bu konuda acele bir arayış içerisine girilmektedir. Boşanma davaları, boşanmak isteyen kişilerce bizzat takip edilebilmesine rağmen herhangi bir hak kaybına uğranmaması açısından uygulamada bu konuda uzman boşanma avukatı ile takip edilmek istenmektedir. Bunda boşanma süreci ve boşanma davasının, taraflar açısından maddi manevi meşakkatli bir sürece karşılık gelmesinin ve hata yapmak istenmemesi önemli bir yer işgal etmektedir.

Boşanma sürecini başlatan tarafların boşanmaya ilişkin bir karar vermesidir. Bu kararın ardından boşanma sürecinin sorunsuz bir şekilde takibi ve sonuçlandırılmasını sağlayacak olan kişi, bu süreci takip için tercih edilen boşanma avukatı veya hukuk ofisidir.

Bu kapsamda en iyi boşanma avukatı, uzman boşanma avukatı, ünlülerin boşanma avukatı ve benzeri şekilde yapılan aramalar kişiyi yanlış yönlendirebilir. En iyi boşanma avukatı, insanların işini en iyi sahiplenen, bilgili, konusuna hakim, şeffaf, dürüst davranan ve müvekkilinin hakkını koruyan avukattır.

Açıklamış olduğumuz nedenlere binaen herkesin güvendiği ve inandığı avukatı kendi en iyi avukatıdır. Uygulamada Büyükçekmece semtinde oturan vatandaşlar tarafından Büyükçekmece boşanma avukatı şeklinde tercihler olmasına rağmen hukuk ofisimiz tüm Türkiye çapında boşanma hukuku ve internet sitemizde açıklanan hukukun diğer alanlarında hizmet vermektedir.

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası

Boşanma davası açısından süreci başlatan şey, genelde tarafların hangi şekilde boşanacaklarına karar vermesidir. Anlaşmalı boşanma, bu sürecin hızlı ve ekonomik şekilde çözümlenmesi anlamına gelir. Çekişmeli boşanma davası ise tarafların anlaşamadığı durumlarda mecburen başvurulan bir başka yoldur.

Bu nedenle anlaşmalı boşanma, maddi ve manevi olarak tarafların bu süreci hızlı ve ekonomik şekilde takibi ve sonlandırması için önemlidir. Bununla beraber, tarafların anlaşamadığı hallerde çekişmeli boşanma davası, bir başka alternatif olarak karşımıza çıkar. Tarafların boşanmaya ilişkin konularda anlaşamaması halinde artık çekişmeli boşanma sürecinin takip edilmesi kaçınılmazdır.

Anlaşmalı veya çekişmeli olduğu farketmeksizin boşanma süreci, müvekkilimizden bu alacağımız vekaletname ile başlatılır. Yine hangi şekilde olduğu farketmeksizin boşanma işlemleri, imkan olan en hızlı şekilde takip edilerek sonuçlandırılır.

Boşanma sebepleri nelerdir?

Medeni Kanunumuz boşanma sebeplerini ayrı ayrı açıklamıştır. Türk Medeni Kanunu içeriğinde yer alan boşanma sebepleri arasında;

 • Zina,
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış,
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,
 • Terk,
 • Akıl hastalığı,
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması,

gibi boşanma sebepleri yer almaktadır. Bu aşamada boşanma öncesi ayrılıktan da bahsetmek gerekli olup boşanma davası açmaya hakkı bulunan eş, ister boşanma, isterse ayrılık talebinde bulunabilir.

Boşanma davalarında önemli olan ucuz boşanma avukatı değildir. Bu vesile ile önemli olan nitelikli, sürece hakim ve kişiyi doğru yönlendirebilecek bir boşanma avukatıdır. Çekişmeli boşanma davası, hem taraflar açısından hem de avukat açısından uzun bir süreci temsil eder. Bu nedenle delillerin değerlendirilmesi ve toplanması, boşanma dilekçesinin nitelikli bir şekilde hazırlanması, doğru yere başvuruda bulunulması gibi unsurlar, hak kaybına uğranmaması açısından büyük önem taşımaktadır.

Boşanma davası hangi mahkemede açılır?

Boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri ya da davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Aile hukuku ve boşanma konusunda ofisiniz tarafından verilen avukatlık hizmetleri nelerdir?

Ofisimiz tarafından bu kapsamda verilen hizmetler;

 • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında koruyucu ve önleyici tedbir ve uzaklaştırma talepleri ile itirazlar,
 • Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması,
 • Evlilik ve mal rejimi sözleşmesi hazırlanması,
 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları,
 • Nafakanın indirilmesi (azaltılması), artırılması, kaldırılması ile nafaka talepli tüm davalar,
 • Mal paylaşımı, mal rejiminin tasfiyesi davaları,
 • Velayet davaları,
 • Babalık davaları,
 • Yurt dışında alınan boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi,

şeklinde olup benzer ve diğer hukuki konularda detaylı bilgilendirme için hukuk ofisimizle iletişim kurabilirsiniz.

Büyükçekmece boşanma avukatı konusunda nasıl hukuki danışmanlık hizmeti alabilirim?

Büyükçekmece boşanma avukatı konusunda hukuki yardım ve destek talebinde bulunmak için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı hattımızdan ofisimizle irtibata geçebilirsiniz.

Önceki
Sonraki