Boşanma Davası – Davalarında Ses Video Kaydı

Boşanma Davası – Davalarında Ses Video Kaydı
Aile Hukuku
Boşanma Davası – Davalarında Ses Video Kaydı

Boşanmada hukuka aykırı şekilde elde edilen deliller nelerdir?

Bugünkü yazımızda, boşanmada hukuka aykırı şekilde elde edilen deliller (boşanma davası – davalarında ses video kaydı) hakkında bazı önemli bilgilere yer vermek istiyoruz. Bilindiği üzere, hukuka aykırı şekilde elde edilmiş olan delillerin, mahkeme tarafından bir vakıanın ispatında dikkate alınması mümkün değildir.

Bu nedenle boşanma öncesinde ve esnasında elde edilen ses kayıtlarının delil niteliği taşıyıp taşımayacağı ve mahkeme tarafından verilen karara etkili olup olmayacağı sık sık merak edilen bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu konu ile ilgili olarak pek çok değişik mahalli mahkeme ve Yargıtay kararları mevcuttur. Ses kayıtlarının boşanma davalarında delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı konusundaki esas önemli kriter hukuka uygun elde edilip edilmediği olacaktır. Peki hangi ses kayıtları mahkeme tarafından hukuka uygun şekilde elde edilmiş sayılacaktır.

Boşanma davalarında karşı tarafın rızası alınmaksızın dava dosyalarına giren ses ve video kayıtları sık sık karşımıza çıkmaktadır. Bu tür kayıtlar çoğu zaman hukuka aykırı delil olmaları nedeni ile hükme esas alınmadığı gibi, aynı zamanda sunan taraf açısından da özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşturmaları nedeniyle ayrı bir ceza soruşturmasına konu olabilmektedir.

Boşanma davası – davalarında ses video kaydı ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçu

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, Türk Ceza Kanunu 134. maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme uyarınca; Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecek olup bu gizliliğin görüntü yahut seslerin kayda alınmak suretiyle ihlal edilmesi durumunda verilecek ceza bir kat artırılacaktır.

Boşanma davası – davalarında ses video kaydı hukuka uygun mu?

Yazımıza konu ses ve video kayıtlarının karşı tarafın rızası ile alındığı, bu durumun da kanıtlanabildiği varsayıldığında, bu kayıtların delil olarak kullanılabilmesi de mümkün olacaktır. Yargıtay’ın bu konudaki görüşüne baktığımızda, bu tür kayıtların delil olarak kullanılabilmesinin bazı koşullara bağlandığı da görülmektedir. Bu tür kayıtların hukuka uygunluk kriterleri olarak;

  • Bir daha kanıt elde etme olanağının bulunmaması,
  • Yetkili makamlara başvurma imkanının olmadığı ani gelişen durumların varlığı,

şeklinde iki ana kriter belirlenmiş olup kişinin rızası dışında yapılan bu kayıtlar ancak bu koşulların varlığı halinde bir vakıanın ispatında değerlendirmeye alınabilecektir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından da desteklenen bu görüşe göre, bu halde kişilerin mağduru oldukları bir olay ve haksız saldırı nedeni ile delilleri koruma imkanına kavuşması sağlanabilecektir. Aksi halde ise kanıtların kaybolması ve bir daha elde edilememesi durumu ortaya çıkabilecektir.

Bu durumu işaret eden bir Yargıtay kararında da açıklanan durum “davacı kocanın davalı eşini, söz konusu konuşmayı yapmaya zorlaması, ona yönelik bir plan kurması ve/veya kayda ilişkin bir düzenek kurmasının söz konusu olmadığı;

  • Davalı-karşı davacı kadın eşin “güven sarsıcı” davranışına dair konuşmalarına tesadüfen tanık olan,
  • Ve bu durumun tespitine ilişkin başka bir imkanı bulunmayan,

davacının bu konuşmayı delil olarak kullanmak amacı ile kayda almasının hayatın olağan akışına uygun olduğu” şeklinde açıklanmıştır. Böylece Yargıtay kararında hayatın olağan akışına ve hakkaniyet ilkesine uygun olan bu durumun hukuka aykırılığından söz edilemeyeceği açık olarak ifade edilmiş olup bu vesile ile ses kaydının delil olarak kabulüne karar verilmesi gerekliliği vurgulanmıştır.

Yine de her davada boşanmaya konu olaylar farklılık göstermektedir. Bu türden kayıtların delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı hususunda geniş bir değerlendirme yapmanın faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Boşanma ses video kaydı emsal Yargıtay kararları

Bu alanda boşanma ses video kaydı emsal Yargıtay kararları gündem olmaya devam ettikçe paylaşılacaktır. Bu kapsamda son günlerde medyada yer alan bir habere de konu olan Yargıtay kararı hakkında detaylara yer vermek istiyoruz. Karara konu olayda;

  • Davalı kadın tarafından dava dosyasına CD formatında delil sunulmuş,
  • Bu CD muhtevasına konu içeriklerle erkeğin sadakatsiz davrandığı,

iddia edilmiştir. Yargıtay, vermiş olduğu kararında bahse konu CD’nin kişinin özel hayatının gizliliğinin ihlal edilmesi suretiyle elde edildiğini açıklamış, hukuka aykırı yollarla elde edilen delilin hükme esas alınamayacağı tespitinde bulunmuştur. Bu vesile ile erkeğin sadakat yükümlülüğüne aykırı davranış vakıasının kusur olarak belirlenmesinin doğru görülmediği açıklanmıştır.

Boşanma ses video kaydı delil avukat

Boşanma ses kaydı delil, izinsiz ses kaydı delil olur mu konularındaki avukat ve hukuki hizmetlerimiz ile hukuki destek talepleriniz için;

Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi 08504201155 iletişim hattımızdan hukuk ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Önceki
Sonraki