Boşanma Avukatı İstanbul

Boşanma Avukatı İstanbul
Aile Hukuku
Boşanma Avukatı İstanbul

Boşanma Avukatı İstanbul

Bu yazımızda boşanma avukatı istanbul kimdir, neden ihtiyaç duyulur sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Boşanma davası açmaya hakkı bulunan eş, hakimden isterse boşanma isterse ayrılık kararı verilmesini talep edebilir. Boşanma kararı, kişi hayatında önemli değişikliklere neden olur ve ailenin genelini etkiler. Bu nedenle boşanma davası sürecini yöneten ve yönlendiren boşanma avukatı taraflar için büyük önem taşır. Bununla birlikte uygulamada vatandaşlarca Google arama motoru üzerinde;

 • Uzman boşanma avukatı istanbul
 • İstanbulda bosanma avukati,
 • İstanbul boşanma avukatları listesi

şeklinde aramalar yapılmasına rağmen bu durumun prensipte boşanma avukatının gördüğü vazife değerlendirildiğinde bir önemi bulunmamaktadır. Nitekim daha evvel bahsetmiş olduğumuz üzere böyle bir ayrımın önemi olmayıp herkesin kendi güvendiği ve seçtiği avukatı, kendi en iyi avukatıdır.

Boşanma ve ayrılık davaları için yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri ya da davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Boşanma veya ayrılık kararı verilebilmesi için boşanma sebebi ispatlanmış olmalıdır. Bu nedenle boşanma davasında boşanma avukatına büyük görev düşer.

Aile mahkemesi tarafından tarafların boşanmasına karar verilmesi durumunda kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur. Fakat, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Kadının evlenmeden önce dul olması halinde hakimden bekarlık soyadını taşımasına izin verilmesini talep edebilir.

Kadının, boşandığı eşinin soyadını kullanmakta menfaati bulunduğunun ve bu durumun kocaya bir zarar vermeyeceğini ispatlaması halinde, bu konudaki talep üzerine hakim, kadının, kocasının soyadını taşımasına izin verebilir. Ancak daha sonra koca, bu koşulların değişmesi durumunda bu iznin kaldırılmasını aile hakiminden talep edebilir.

Boşanma avukatı istanbul, boşanmanın mali sonuçları

Türk Medeni Kanunu 174. maddesi uyarınca mevcut ya da beklenen menfaatleri boşanma nedeniyle zarar gören kusursuz veya daha az kusurlu olan taraf, kusurlu olan taraftan uygun bir maddi tazminat talebinde bulunabilir.

Boşanmada maddi tazminatın şartları;

 • Mevcut ya da beklenen menfaatlerin zedelenmiş olması,
 • Meydana gelen zarar ile boşanma arasında illiyet bağı bulunması,
 • Davacı tarafın kusursuz veya daha az kusurlu olması,
 • Davalının kusurlu olması

şeklindedir.

Ayrıca aynı madde hükmüne göre boşanmaya neden olan olaylara istinaden kişilik hakları saldırıya uğrayan taraf, kusuru bulunan diğer taraftan manevi tazminat adı altında uygun miktarda bir para ödenmesini talep edebilir.

Boşanmada manevi tazminatın şartları;

 • Dava ile birlikte boşanmaya karar verilmesi,
 • Boşanmaya neden olan olaylar nedeniyle davacı eşin kişilik haklarının saldırıya uğramış olması,
 • Davalı tarafın boşanmada kusurlu bulunması,
 • Davacı tarafın uğradığı zararla boşanma arasında uygun bir illiyet bağının bulunması,

şeklindedir.

Boşanma avukatı istanbul, boşanma davalarında nafaka

Boşanma avukatı istanbul Google arama kriterleriyle en çok ilgisi bulunan konulardan birisi de nafakadır. Boşanma hukukunda nafakaya boşanma davası öncesi ve devamında tedbir nafakası şeklinde karar verilirken boşanma kararından sonra tedbir nafakası, çocuklar için iştirak, boşanan eş için ise yoksulluk nafakası ismini almaktadır.

Yoksulluk nafakası, boşanma nedeni ile yoksulluğa düşecek olan eş için kabul edilmiş olup yoksulluk nafakasına boşanma durumunda karar verilir. Bu nedenle yoksulluk nafakasının yürürlüğe girmesi için boşanma kararı kesinleşmiş olmalıdır. Nafaka davası boşanma sonrasında da açılabilir. boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında ise yetki açısından özel bir hüküm tahsis edilmiştir. Buna göre; boşanmadan sonra açılacak nafaka davaları için nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

Anne ya da babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni durumların ortaya çıkması halinde hakim, kendiliğinden veya anne ve babadan birinin talebi üzerine gerekli önlemleri alır. Ayrıca nafakanın artırılması, indirimi ve kaldırılması konularında şartların oluşması halinde talepte bulunulabilecektir.

Boşanma avukatı istanbul, velayet avukatı istanbul

Evliliğin devam ettiği sürece anne ve babanın velayeti birlikte kullanacağı, TMK 336. maddesinde açıkça ifade edilmiştir. Ortak hayata son verilmiş olması veya ayrılık hali gerçekleşmiş olması durumunda hakim, velayeti eşlerden birine verebilir.

Velayetin, anne ve babadan birinin ölümü halinde sağ kalana, boşanmada ise çocuk kendisine bırakılan tarafa ait olacağı tartışmasızdır. Boşanma esnasında ve sonrasında velayet davası hususundaki talepleriniz için hukuk ofisimizle irtibat kurabilirsiniz.

En iyi boşanma avukatı, uzman boşanma avukatı, en iyi avukat, ünlülerin boşanma avukatı gibi arayışların da önemi olmadığını ifade etmemiz gerekir. Herkesin işini doğru, dürüst, şeffaf bir şekilde takip eden avukat, herkesin kendi en iyi avukatıdır. Bu nedenle bu tür arayışlardan ziyade avukat tercihi hususunda herkesin kendi vereceği kararı en iyi karar olacaktır.

Boşanma avukatı istanbul konusunda detaylı hukuki danışmanlık hizmeti ve talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Önceki
Sonraki