Genital Muayene Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Genital Muayene Suçu Hakkında Genel Bilgiler
Ceza Hukuku
Genital Muayene Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Genital muayene suçu nedir, genital muayene suçunun cezası nedir?

Genital muayene suçu, TCK 287. maddesinde Adliyeye Karşı suçlar başlığı altında açıklanmıştır. Buna göre; Yetkili hakim ve savcı kararı bulunmaksızın, kişiyi genital muayeneye gönderen veya bu muayeneyi yapan fail, üç aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılır. Suç, seçimlik hareketli suçlardan olup suçu oluşturan seçimlik hareketler, yetkili hakim ve savcı kararı bulunmaksızın kişinin genital muayeneye gönderilmesi veya bu muayenenin yapılmasıdır.

Bulaşıcı hastalık nedeni ile genital muayene

Bulaşıcı hastalıklar nedeniyle kamu sağlığını korumak amacıyla kanun ve yönetmeliklerde öngörülen hükümlere uygun olarak yapılan muayeneler açısından yukarıdaki hüküm uygulanmayacaktır.

Şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması CMK 75

CMK 75. maddesinde şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması işleminin hangi şartlarda ve nasıl yapılabileceği belirlenmiştir.

Bir suça ilişkin delil elde edilebilmesi için şüpheli veya sanık üzerinde iç beden muayenesi yapılabilmesine veya vücuttan kan ya da benzeri biyolojik örneklerle tükürük, saç, tırnak vb. örnekler alınabilmesine; Cumhuriyet savcısı veya mağdurun istemiyle ya da re’sen hakim veya mahkeme, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir.

Cumhuriyet savcısının kararı, yirmi dört saat içinde hakim veya mahkeme onayına sunulmalıdır. Onaya sunulmasını takiben ise hakim veya mahkeme, tarafından buna ilişkin karar yirmi dört saat içinde verilir. Onaylanmayan kararlar ise hükümsüz kalır ve bu şekilde elde edilen deliller kullanılamaz.

İç beden muayenesi

İç beden muayenesi yapılabilmesi veya vücuttan kan ya da benzeri biyolojik örneklerin alınabilmesi, müdahalenin, kişinin sağlığına zarar verme tehlikesinin bulunmaması şartına bağlıdır.

CMK 75. maddesinde, iç beden muayenesi veya vücuttan kan veya benzeri biyolojik örnekler alınmasının, ancak tabip veya sağlık mesleği mensubu diğer bir kişi tarafından yapılabileceği açıkça ifade edilmiştir.

Cinsel organlar ya da anüs bölgesinde yapılan muayene de iç beden muayenesi sayılır.

Üst sınırı iki yıldan daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda, kişi üzerinde iç beden muayenesi yapılması mümkün değildir. Aynı şekilde yine bu şekilde kişiden kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınamaz. CMK 75. maddesinde özel kanunlardaki alkol muayenesine ve kan örneği alınmasına ilişkin hükümlerin saklı bulunduğu belirtilmiştir.

Genital muayene suçu zamanaşımı

Genital muayene suçu için dava zamanaşımı süresi sekiz yıldır.

Görevli mahkeme

Bu suç için yargılama yapmaya görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Genital muayene suçu avukat istanbul

Tüm hukuki danışmanlık ve talepleriniz için 08504201155 numaralı hattımızı arayarak hukuk ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

 

Önceki
Sonraki