Suç Uydurma Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Suç Uydurma Suçu Hakkında Genel Bilgiler
Ceza Hukuku
Suç Uydurma Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Suç uydurma suçu nedir, suç uydurma suçunun cezası nedir?

Suç uydurma suçu, TCK 271. maddesinde Adliyeye Karşı Suçlar başlığı altında açıklanmıştır. Buna göre; İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden veya işlenmeyen bir suçun delil ya da emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak şekilde uyduran kişiye üç yıla kadar hapis cezası verilir. Suç, takibi şikayete bağlı suçlar arasında yer almamaktadır.

Yasa gerekçesinde adli makamların gereksiz şekilde işgal edilmesi veya yanlış yollara yönlendirerek gereksiz yere uğraştırılmasının cezalandırıldığı açıklanmıştır.

Suç seçimlik hareketlerle işlenebilen bir suçtur. Bu hareketler, fail tarafından işlenmediği bilinen bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar edilmesi ve işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerinin soruşturma yapılmasını sağlayacak şekilde uydurulmasıdır.

Suç uydurma suçunun iftira suçundan farkı, iftira suçunda suça konu eylem kişiye yöneliktir. İftira suçunda işlenmemiş suçun faili olarak bir kişi işaret edildiği halde suç uydurma suçunda herhangi bir kişi gösterilmez.

Suçun tamamlanması için ceza muhakemesinin başlaması ve buna yönelik bir neticenin ortaya çıkması zorunlu değildir. Bu nedenle, suçun oluşması için adli makamların bir yanılgıya düşmüş olması ya da  muhakeme işlemlerine başlamış olmaları şartı aranmaz. Yetkili makamları harekete geçirebilecek ölçüde gerçeğe aykırı bir ihbarda bulunulması suçun oluşması için yeterlidir.

Yetkili makam

Düzenleme metninde belirtilen yetkili makam ifadesi, iftira suçu ile ilgili makalemizde de açıklandığı üzere suç hakkında direkt olarak soruşturma başlatabilecek ya da kendisine yapılan bildirimi soruşturma başlatacak makama iletmekle yükümlü olan kurumdur.

CMK 158. maddesi bu duruma açıklık getirmiş, “Suça ilişkin ihbar veya şikayetin, Cumhuriyet Başsavcılığı’na ya da kolluk makamlarına yapılabileceğini düzenlemiştir. Bu kapsamda valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikayetler, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilecektir.

Yurt dışında işlenmesine rağmen Türkiye’de takibi gereken suçlar hakkında Türk elçilik ve konsolosluklarına da ihbar veya şikayette bulunulabilir.

Yine daha önce ifade edildiği gibi; Bir kamu görevinin yürütülmesi ile bağlantılı şekilde işlendiği iddia olunan bir suç nedeni ile, ilgili kurum veya kuruluşun idaresine yapılan ihbar veya şikayet, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilir.

Suç uydurma suçu zamanaşımı

Bu suç için dava zamanaşımı süresi sekiz yıldır.

Görevli mahkeme

Suç uydurma suçunda yargılama yapmaya görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Uzlaşma

Suç, CMK 253. maddesi uyarınca uzlaşma kapsamındaki suçlar arasında yer almamaktadır.

Suç uydurma suçu avukat istanbul

Tüm hukuki danışmanlık ve talepleriniz için hukuk ofisimize ait 08504201155 numaralı hattımızdan bize ulaşabilir, randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Önceki
Sonraki