Suç Delillerini Yok Etme Gizleme Değiştirme Suçu

Suç Delillerini Yok Etme Gizleme Değiştirme Suçu
Ceza Hukuku
Suç Delillerini Yok Etme Gizleme Değiştirme Suçu

Suç delillerini yok etme gizleme değiştirme suçu nedir, suçun cezası nedir?

Bu makalemizde suç delillerini yok etme gizleme değiştirme suçu hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Suç, TCK 281. maddesinde Adliyeye Karşı Suçlar başlığı altında açıklanmıştır.

Buna göre; Gerçeğin meydana çıkmasını engelleme amacı ile, bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren ya da bozan kimse, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kişinin kendi işlediği veya işlenişine iştirak ettiği suçla ilgili olarak ise bu fıkra hükmüne göre ceza verilmez.

Suçun kamu görevlisi tarafından görevi ile bağlantılı şekilde işlenmesi, verilecek cezanın yarı oranında artırılması sebebidir. İlişkin olduğu suç nedeni ile hüküm verilmezden önce gizlenen delillerin mahkemeye teslim edilmesi halinde ise kişi hakkında bu suç nedeniyle verilecek cezanın beşte dördü indirilir.

Suçun konusu

Suçun konusunu, daha önce işlenmiş olan bir suçun delil ve eserleri oluşturur. Bir suçtan elde edilmiş olan eşya da, suçun eser ve delili olarak kabul edilmelidir. Bu nedenle, suçun oluşabilmesi için önceden işlenmiş bir suçun varlığı gereklidir.

Suç, seçimlik hareketli bir suçlardandır. Bu seçimlik hareketler, suçun delil ve eserlerinin yok edilmesi, silinmesi, gizlenmesi, değiştirilmesi veya bozulmasıdır.

Suç nasıl oluşur?

Suçun oluşabilmesi için, fail gerçeğin meydana çıkarılmasını engellemek amacıyla hareket etmelidir. Kişinin kendi işlediği veya işlenişine iştirak ettiği suçun delillerini yok etmesi, gizlemesi veya değiştirmesi ise şahsi cezasızlık sebebi olup bu nedenle kişiye ceza verilmez. Suçun kamu görevlisi tarafından görevi ile bağlantılı olarak işlenmesi, cezanın artırılması nedenidir. İlişkin olduğu suç nedeniyle hüküm verilmezden önce gizlenen delilleri mahkemeye teslim eden kişi hakkında ise cezada indirim uygulanacaktır.

Şikayet

Suç, takibi şikayete bağlı suçlar arasında yer almamaktadır.

Zamanaşımı

Bu suç için dava zamanaşımı süresi sekiz yıldır.

Görevli mahkeme

Bu suç için yargılama yapmaya görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Suç delillerini yok etme gizleme değiştirme suçu avukat istanbul

Tüm hukuki danışmanlık ve talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı hattımızdan hukuk ofisimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Önceki
Sonraki