Özel Hastane Covid Testi Tedavisi Ücret İadesi

Özel Hastane Covid Testi Tedavisi Ücret İadesi
Sağlık Hukuku
Özel Hastane Covid Testi Tedavisi Ücret İadesi

Özel Hastane Covid Testi Tedavisi Ücret İadesi nasıl yapılır?

Bugünkü yazımızda son zamanların en popüler ve merak edilen konularından özel hastane covid testi tedavisi ücret iadesi hakkında genel esaslara yer vereceğiz. Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca;

Acil Servis;

Sağlık hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler tarafından kurulmuş yataklı sağlık tesisleri bünyesinde yer alan acil servisleri,

Acil Servis Hizmetleri;

 • Kronik bir hastalığın akut atağı,
 • Ani gelişen hastalık,
 • Kaza,
 • Yaralanma ve benzeri,

beklenmeyen durumlarda oluşan sağlık sorunlarında,

 • Komplikasyon,
 • Morbidite,
 • Sakatlık ya da ölümden,

korunması amacı ile hastanın, acil serviste görevli sağlık personeli tarafından;

 • Tıbbi araç ve gereç desteği ile değerlendirilmesi,
 • Tanısının konulması,
 • Hayati tehlikesini ortadan kaldıracak tıbbi müdahale ve tedavisinin yapılması,

İle ileri tanı ve tedavisi için diğer hizmetlere devrine kadar yataklı sağlık tesislerinde sunulan acil sağlık hizmetlerini ifade etmektedir. Bu kapsamda “Acil Ünitesi”, durumu acil hastalara ilk yardım, kesin tedavisinin yapılacağı merkeze nakline kadar temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği hizmetlerinin verilebildiği, en az bir odadan oluşan acil sağlık birimleridir.

Kamu ve özel tüm sağlık tesisleri ve kuruluşları, kendilerine başvuran yahut ambulans ve sevkle getirilen tüm acil vakaları;

 • “Sağlık güvencesi ve ödeme gücü olup olmadığına bakmaksızın” kabul etmek,
 • 112 acil ambulansları tarafından getirilecek vakalar için KKM talimatlarına göre acil servislerini hazırlamak,
 • İlk değerlendirme ve gerekli tıbbi müdahaleyi yapmak ve stabilizasyonu sağlamakla,

yükümlüdür. İleri tetkik ve tedavi gereken hastalar açısından bu hastaların diğer sağlık tesislerine sevki;

Sevk edilecek hastanın tıbbi durumuna uygun nihai tedavisinin sağlanabileceği sağlık tesisinin belirlenmesi ve nakil işlemlerinin 112 KKM’nin yönetim ve koordinasyonunda,

112 KKM tarafından verilen talimatlara uygun olarak yapılması zorunludur. Hastaneye vaka getiren ambulansların vakalarının hemen teslim alınması ve ilgili ambulansın hastaneden ayrılışı en fazla 15 (on beş) dakika içerisinde sağlanması zorunluluğu bulunmaktadır.

Covid (Corona pandemi) testi ücret iadesi

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı tarafından, koronavirüs testleri ile ilgili olarak vatandaşlardan gelen fahiş fiyat şikayetleri ile ilgili olarak 250 TL üzerinde ödeme yapan vatandaşların ücret iadelerini alabileceğine ilişkin olarak Covid-19 RT-PCR test ücretleri ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile valiliklere yazı gönderilmişti.

Bunun üzerine vatandaşlar tarafından şikayette bulunulabileceğine ve tüketici hakem heyetine şikayet dilekçesi verilebileceğine ilişkin haberler de basında sıklıkla yer almıştı.

Özel Hastane Covid Testi Tedavisi Ücret İadesi

Şimdi ise özel hastaneler tarafından pandemi sürecinde Covid-19 Corona ve değişik isimlerle adlandırılan virüsle ilgili yapılan müdahalelerin acil müdahale kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bununla bağlantılı yapılan ödemelerin iadesinin sağlanabileceğine yönelik düşünceler medyada yer almaya başladı.

Bunun yanında mahkemeler tarafından da özel hastaneler tarafından Covid-19 kapsamında yapılan tedavi ücretlerinin büyük çoğunluğunun iade edilebileceğine yönelik başvurular yargıya taşınmakta.

Burada öncelikle il ve ilçe tüketici hakem heyeti başvuru parasal sınırları gözetilerek tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılsa da, bu başvurular neticesinde tüketici lehine karar verilmesi durumunda yapılacak itirazlar tüketici mahkemeleri tarafından değerlendirilmekte.

Özel hastane covid-19, corona, pandemi ücreti iadesi avukat ve hukuki destek ve danışmanlık hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için 08504201155 iletişim hattımızdan Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz.

Önceki
Sonraki