Müsabaka ve Seyir Alanlarına Usulsüz Seyirci Girişi

Müsabaka ve Seyir Alanlarına Usulsüz Seyirci Girişi
Spor Hukuku
Müsabaka ve Seyir Alanlarına Usulsüz Seyirci Girişi

Müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişinin cezası nedir?

6222 sayılı yasa hükümleri uyarınca müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi yasaklanmıştır. Buna göre, temin edilmiş bileti bulunmaksızın spor müsabakalarını izleme amacı ile müsabaka ve seyir alanlarına giren kişi, elli günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.

Suçun spor müsabakalarına seyirci olarak katılmaktan yasaklanmış olan kişilerce işlenmesi durumunda, verilecek adli para cezasının miktarı iki yüz günden az olamayacaktır.

Müsabaka ve seyir alanlarına  6222 sayılı yasa hükümlerine aykırı şekilde seyirci kabul eden ya da kabul edilmesini sağlayan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun, spor müsabakalarına seyirci olarak katılmaktan yasaklanmış olan kişi lehine işlenmesi durumunda, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Spor müsabakalarına seyirci olarak katılmaktan yasaklanmış kişiler hariç;

Gençlik ve Spor Bakanlığının tasarrufunda bulunan seyirci yerlerine giriş ve çıkışa ilişkin düzenlemeler çerçevesinde müsabaka ve seyir alanlarına girenlerle ilgili olarak yukarıda açıklamış olduğumuz birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır.

Elektronik kartın spor müsabakasına bir başkasının seyirci olarak girmesini sağlamak için kullandırılması

Kendisine ait elektronik kartı bir başkasının spor müsabakasına seyirci olarak girmesini sağlamak amacıyla kullandıran kişi  elli günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.

Suçun spor müsabakalarına seyirci olarak katılmaktan yasaklanmış kişilerce işlenmesi halinde, verilecek adli para cezasının miktarı iki yüz günden az olamayacaktır.

Elektronik kartın yetkisiz olarak üretilmesi satılması satışa arz edilmesi devredilmesi satın alınması kabul edilmesi bulundurulması

Spor müsabakalarına seyirci olarak girişi sağlamak amacıyla elektronik kartın yetkisiz olarak;

  • Üretilmesi,
  • Satılması,
  • Satışa arz edilmesi,
  • Devredilmesi,
  • Satın alınması,
  • Kabul edilmesi,
  • Bulundurulması, 

yasaklanmıştır. Bu yasaklara uymayan kişiler, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş yüz günden ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Kartı kendi kullanımı için kabul eden ve bulunduran kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Yasa dışı, korsan, karaborsa bilet satışının cezası

6222 sayılı yasa 15. maddesi uyarınca spor müsabakaları için;

  • İlgili federasyon,
  • Spor kulüpleri
  • Ve yetkili diğer kişiler tarafından uygun görülen yerler ve görevliler,

haricinde bilet satışı yapanlar, altı aydan bir yıla kadar hapis ve yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası, değerinin üstünde bilet satışı yapanlar ise bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz elli günden beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi hukuki danışmanlık

Yukarıda açıklamış olduğumuz tüm konular hakkında hukuki destek ve talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı iletişim hattımızdan hukuk ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Önceki
Sonraki