Kendini Askerliğe Elverişsiz Hale Getirme Hakkında Genel Bilgiler

Kendini Askerliğe Elverişsiz Hale Getirme Hakkında Genel Bilgiler
Askeri Ceza Hukuku
Kendini Askerliğe Elverişsiz Hale Getirme Hakkında Genel Bilgiler

Kendini askerliğe elverişsiz (yaramayacak) hale getirmenin cezası nedir?

Kendini askerliğe elverişsiz hale getirme, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununda “Kendini askerliğe yaramıyacak hale getirmek ve askerlikten kurtulmak için hile kullanmak” ana başlığı altında 79. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre; Kendisini kasten sakatlayan ya da herhangi bir şekilde askerliğe elverişsiz (yaramayacak) bir hale getiren veya kendi rızasıyla bu hale getirten kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Fiil her nevi askeri maksatlar için çalışmak kabiliyetini mahvetmiş ise suçlu yedi seneye kadar ağır hapis ile cezalandırılır.

Fiilin seferberlikte yapılmış olması on seneye kadar ağır hapis, düşman karşısında yapılmış olması hali ise ölüm cezası ile cezalandırılması sebebidir.

5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun, 5349 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2. maddesi ile değiştirilen 6. maddesinin 1. fıkrası gereği; kanunlarda öngörülen “ağır hapis” cezaları, “hapis” cezasına dönüştürülmüştür.

Askeri Ceza Kanunu 79/1 maddesinde, asker kişilerin kendilerini askerliğe elverişsiz hale getirmesi eylemi suç olarak düzenlenmiştir. Emsal kararlar uyarınca suçun unsurları arasında;

  • Kendisini kasten sakatlamak,
  • Herhangi bir şekilde kendisini askerliğe yaramayacak hale getirmek,
  • Kendisini rızasıyla bu hale getirtmek,

bulunmaktadır.

Kendini askerliğe elverişsiz hale getirme suçu nasıl oluşur?

Suçun oluşabilmesi için kişinin hareket tarzları sınırlı olarak sayılmamıştır. Bu nedenle kişinin neticeyi doğurabilecek ölçüde olan ve Askeri Ceza Kanunu 79. maddesi içeriğinde belirtilen eylemlerden sadece birini gerçekleştirmesi yeterlidir. Bu hali ile açıklamış olduğumuz  suç, seçimlik hareketlerle işlenebilen suçlardandır.

Düzenleme içeriğinde açıklanan neticelerin gerçekleşmesi durumunda suç oluşur. Ancak suçun sübut bulması için ayrıca kişinin askerlikten kısmen veya tamamen kurtulma özel kastıyla hareket etmiş olması gereklidir.

Sanığın eylemi ile sonuç olarak kendisini askerliğe elverişsiz hale getirmiş olması cezalandırma için tek başına yeterli kabul edilen bir ölçüt değildir. Ayrıca suça konu gelişen olay öncesinde sanığın olayla uyumlu askerlikten kurtulma yönünde bir beyanı, çabası veya aynı yönde başka bir delilin bulunması gerekmektedir. Aksi halde sanığın, eylemini her türlü şüpheden uzak bir şekilde doğrudan kendini askerliğe elverişsiz hale getirmek kastı ile gerçekleştirdiği söylenemeyecektir.

Başkasını askerliğe elverişsiz (yaramayacak) hale getirmenin cezası nedir?

Başkasını askerliğe elverişsiz hale getirenler de Askeri Ceza Kanunu 80. maddesi uyarınca 79. maddesinde açıklanan cezalar uyarınca cezalandırılacaktır. Dolayısıyla başkasını askerliğe elverişsiz hale getiren kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kendini askerliğe elverişsiz hale getirme suçu avukat istanbul

Kendini askerliğe elverişsiz (yaramayacak) hale getirme suçu ile ilgili hukuki danışmanlık ve bilgi talebinde bulunmak için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı hattımızdan hukuk ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Önceki
Sonraki