Düşmanla İşbirliği Yapmak Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Düşmanla İşbirliği Yapmak Suçu Hakkında Genel Bilgiler
Ceza Hukuku
Düşmanla İşbirliği Yapmak Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Düşmanla işbirliği yapmak suçu nedir, düşmanla işbirliği yapmak suçunun cezası nedir?

Bu makalemizde düşmanla işbirliği yapmak suçu hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Suç, TCK 303. maddesinde Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar başlığı altında açıklanmıştır. Buna göre; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile savaş halinde olan bir devletin ordusunda hizmet kabul eden, düşman devletin yanında Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı silahlı mücadeleye giren vatandaş, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Yine TCK 303/2 maddesi uyarınca düşman devlet ordusunda herhangi bir komuta görevi üstlenen vatandaş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Birinci ve ikinci fıkralardaki suçların işlenmesi esnasında başka suçların işlenmesi, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunması nedenidir.

Bununla birlikte, savaş zamanında düşman devlet toprağında bulunan ve bu devletin ordusunda hizmete alınmak mecburiyetinde bırakılan vatandaş hakkında, bu nedenle ceza verilmez.

CMK 100. maddesinde Devletin Güvenliğine Karşı Suçların söz konusu olduğu durumlarda tutuklama nedeninin var sayılabileceği açıklanmıştır.

Yasa gerekçesi

Yasa gerekçesinde düzenleme ile, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile savaş halinde olan devletin ordusunda hizmet kabul etme veya düşman devletin yanında Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı silahlı mücadeleye girmenin suç olarak tanımlandığı açıklanmıştır. Bu suçun faili ancak vatandaş olabilir.

Uluslararası askeri ittifaklar nedeni ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin savaş halinde bulunduğu devlet ile aralarında savaş için ittifak veya iştirak olan bir diğer devletin ordusunda hizmet kabul eden vatandaşın, Türkiye Devleti ile savaş halinde bulunan devlet ordusunda hizmet kabul etmiş gibi sayılması gerekecektir.

İkinci fıkra ile, düşman devlet ordusunda herhangi bir komuta görevinin üstlenilmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Suçun oluşması için, düşman devletle savaş halinde olunması gerekmez. Henüz savaş halinde olmamakla beraber, Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı hasmane hareketler içinde bulunan devlet, düşman devlet olarak kabul edilmelidir. Bu suçun faili de ancak vatandaş olabilir.

Bu suçun oluşması açısından dikkat edilecek husus, düşman devlet ordusunda, dolaylı nedenle de olsa, yönetme ve idareye etkili olma şeklinde bir görevin üstlenilmiş olmasıdır.

Maddenin dördüncü fıkrasında savaştan evvel yabancı devlet topraklarında bulunan ve o devlet kanunlarına göre bir hizmeti kabul etmek zorunda kalan kişilerin cezalandırılamayacakları açıklanmıştır.

Düşmanla işbirliği yapmak suçu zamanaşımı

Dava zamanaşımı, TCK 66. maddesi uyarınca maddenin birinci fıkrasında açıklanan suç açısından yirmi beş yıldır. Dava zamanaşımı, maddenin ikinci fıkrasında açıklanan suç açısından ise otuz yıldır.

Görevli mahkeme

Bu suç için yargılama yapmaya görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi’dir.

Düşmanla işbirliği yapmak suçu avukat istanbul

Hukuki danışmanlık ve talepleriniz ile ilgili olarak hukuk ofisimize ait 08504201155 numaralı hattımızdan ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Önceki
Sonraki